– Em muốn như nào anh cũng chiều được hết mà. Kể cả về phòng rồi sau đó nhịn đi ăn chiều cũng được… hihi.. ăn thịt người cũng đủ no rồi
– Cứ biết thế đã. Thôi em đi ngủ đây. Mai cứ giờ đấy đợi em đừng nhắn tin gì cả nhé.