– Mày cứ nằm xem thoải mái nhé, tao đi tắm cái đã. Lúc trưa xem mày với Long mà ướt hết quần lót, bây giờ khó chịu quá phải đi tắm mới được.