Thì mấy con bồ trẻ chân dài nó gọi về nên phải về, chứ có công việc gì đâu.
Thế mẹ không nói gì à? Chẳng nhẽ cứ để yên cho bố chơi bời như vậy.