– Để tao lấy cái xô nước gần đó cho mày đái ha…
Ngọc đứng, cũng rặn nhẹ và dòng nước đái trắng tuôn ra tạt vào hai bên đùi làm ướt hết chân, Dũng cũng lấy tay hứng và rửa tay. Nước dái đã chảy vào cái xô, Dũng cầm xô đưa lên mũi Ngọc và bắt Ngọc ngửi và uống, Dũng nói:
– Mày phải uống hết xô nước đái của mày, nếu không uống thì mày chết ?