– Hihi.. Lúc đầu thì không có gì, nhưng càng ngày nó càng quan tâm nên cũng hơi hơi thích.