Nhị Cẩu, giúp chị dìu cha lên giường, chút nữa là ngã sấp xuống đất rồi!
Hai người bên trái bên phải, giúp đỡ dìu Lý Kiến Thiết tới trong phòng ngủ, sau khi đem Lý Kiến Thiết nằm ngủ trên giường xong, hai nguời đồng loạt một lượt, hướng ra ngoài phòng cùng bước, không nghĩ là đụng ngã với nhau, Đinh Nhị Cẩu là người đàn ông, thân thể lại cường tráng, mà Lý Phượng Ny là một người phụ nữ, bị hắn đâm sầm, vì thế ngã trên mặt đất dập cái mông xuống đất.
Ai da, xin lỗi, chị Phượng Ny, tôi không phải cố ý!
Chị biết, mau đỡ chị đứng lên mau!