Kiều Hạ Linh cảm thấy trái tim của mình đập lỗi nhịp, vừa vui mà vừa thấy có lỗi với Vũ Hoàng Huy vô cùng.
Vui vì người đàn ông này quả thật thích cô nên mới lên giường với cô, có lỗi vì cô đang lợi dụng tình cảm của anh để trả thù cá nhân.