Hết ly thứ hai thì ba người bắt đầu mới ăn, nói chuyện đôi câu thì Long lại cầm ly lên nói :
– Nào! Ly này cả ba lại cạn để chúc cho chúng ta mãi bền lâu.
Tú tu một hơi hết ly rượu xong liền quay sang Thảo nói :
– Cám ơn tình yêu của anh nhé. Anh yêu em!