Linh vẫn ngồi không dám đứng lên. Hà thấy vậy liền kéo tay cô dắt vào phòng tắm. Khi đóng cửa lại Hà nói vọng vào cho Linh biết
Tắm xong không cần mặc gì đâu, nếu ngại thì mặc cái quần lót thôi rồi quấn khăn tắm quanh người nhé.