– Uh, em cứ nói đi. Anh hứa.
– Là bạn của anh đó. Ông Tú học cùng trường và cùng khóa với anh hồi xưa.
– Gì cơ? Thằng Tú á?
– Vâng. Bất ngờ không?
– Định ệnh! Thằng mặt lồn. Bạn với chả bè. Mẹ kiếp! Định chén vợ của bạn à?
– Chồng hứa là không được làm gì ông ấy rồi đấy nhé. Vợ cũng sẽ không gặp ông ta nữa đâu nên chồng yên tâm đi.
– Uh được rồi. Thôi ngủ đi, chuyện đó mai nói sau.