Mỗi lần Vũ Hoàng Huy thúc c*c vào lồn của Kiều Hạ Linh đều làm cho hai cái vú của cô chuyển động lên xuống nhìn rất kích thích.
Vũ Hoàng Huy nắc dồn dập anh khẽ rên lên: “Ha… ha… chú bắn vào lồn con luôn nhé Hạ Linh???”.
Kiều Hạ Linh vội lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng… chú… á… á… á… chú… ưm… ưm… chú… rút ra… á… á… á… bên ngoài đi”.
“Không kịp nữa rồi”.