Nội dung: tôi đi làm ở một khu công nghiệp lớn và có ở 1 xóm trọ hơn 10 phòng cả năm và nữ ở cùng nhau, mỗi cuối tuần hay tổ chức ăn nhậu, sau mỗi lần nhậu xong là các đôi trao đổi phòng và ngủ cùng nhau, ở đây mọi người dễ lắm ngủ cùng nhau xxx cùng nhau kể cả không yêu, có đêm nghe thấy những tiếng ren ư ư ư… a a a tùe các phòng bên cạnh họ coi việc làm tình là thú vui ở xóm trọ của tôi