Vũ Hoàng Huy đâm mạnh ngón tay vào lồn của Kiều Hạ Linh làm cô rướn người lên đón nhận rồi nói: “Hạ Linh cái này gọi là NỨNG đó biết chưa”.
Kiều Hạ Linh gật gật đầu cô chẳng còn lý trí để suy nghĩ nữa rồi.