Khánh: Em thấy sao, lần đầu tiên nếm cặc đàn ông. Em sẽ thấy sướng lắm đấy…
Linh bắt đầu ngậm lấy đầu cặc hắn mà mút nhẹ. Khánh như phát điên lên vì từ lúc trước đã nhiều lần hắn muốn sở hữu Linh nhưng không được.