Bên cạnh đó suốt 8 năm qua Kiều Hạ Linh luôn sưu tầm cập nhật tất cả các tin tức có liên quan đến Tư Đồ Thuần, cô còn nhờ thám tử điều tra cuộc sống thác loạn của bà ta.