Chưa xuất tinh hết thì bất ngờ có tiếng bước của mấy đồng nghiệp chuẩn bị vào phòng làm việc khiến anh Mạnh vội vàng rút dương vật ra khỏi người em kéo theo một dòng tinh dịch chảy trào ra ngoài, đồng thời anh Mạnh không kìm được bắn luôn thêm mấy phát trúng vào đám lông mu và ra đùi của em, rơi rớt cả xuống sàn. Khi mọi người vừa mở cửa bước vào, em chỉ kịp mặc quần và kéo tà áo dài giấu đi dấu vết tinh dịch của anh Mạnh trên người em.