Cậu có ý gì?
Điền Ngạc Như nhìn xem trước mặt một đống thuốc bổ nên hỏi Đinh Nhị Cẩu.
Chị Ngạc Như, tôi hiểu tất cả chuyện, chị không cần làm khổ chính mình nữa, thuốc bổ này đây là tiền của tôi mua, không có liên quan đến bất cứ người nào khác, phụ nữ ở cữ rất quan trọng, nhất là mới vừa xảy thai, dễ bị di chứng về sau lắm.