Thằng Tom nói với mày thế hả? Hà hơi biến đổi sắc mặt.
Uh, nó thật thà nên có biết nói dối đâu. Khai đi, có phải mày với thằng Tom đã quan hệ đúng không? Nếu đúng thì tao cũng hơi bất ngờ đấy, nhưng tao là bạn thì tất nhiên tao sẽ giữ kín chuyện này rồi.