Thế là anh chị cho em làm bình phong, nếu lỡ thì em sẽ chịu trách nhiệm thay anh chị à?
Không đâu em, nếu vỡ lở thì hợp đồng huỷ, nhà chị có bán nhà cũng không thể gượng nổi. Chứ chị không có ý hại em đâu.