John liền hùa theo: “Phải đó giáo sư cũng có phải gái còn trinh đâu mà phải sợ hôm nay bọn tôi nhất định là cho lồn giáo sư sướng đến cả đời cũng không thể quên.”
Cả Henry và John đều cúi đầu xuống ra sức bú mút hai cái vú của Tư Đồ Thuần làm cho cô sướng đến tận trời ra sức mà rên rỉ: “Á… á… á… Sướng quá… sướng quá”.