Long nhắn xong ngồi chờ hơn 5 phút thì mới thấy Thảo nhắn lại :
– Vừa ăn KFC xong. Ông kia đang đi toalet nên bây giờ mới nhắn lại được. Đang chuẩn bị về KTX của ông ấy đây.
– Thế nó ngồi gần đã sờ soạng gì chưa?
– Chẳng không sờ! Tay trái cầm cánh gà, tay phải sờ đùi rồi cứ thể đặt luôn vào bướm.
– Thế vợ đẩy ra không hay cứ để nguyên cho nó sờ?
– Đẩy ra làm giề! Để nguyên chứ.. hehe.. tay ông ấy ấm thế…
– Mẹ kiếp! Chắc nước lại chảy ầm ầm rồi đúng không?
– Tất nhiên. Ông ấy cứ miết lên miết xuống thì bố thằng nào chịu nổi. Thôi ông ấy ra rồi. Có gì lúc nào về vợ kể cho, đừng nhắn hay gọi gì nữa nhé. Trông con cho cẩn thận vào rồi tối về vợ thưởng… hehe…