Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của chị, tôi như hiểu ra hình như anh chị đang gặp vấn đề nào đó.
Chị bước đi vào trong, tôi ngoái theo. Thực ra gọi là chị, nhưng chị hơn tôi có 1 2 tuổi, với bộ đồ mặc ở nhà như này nhìn chị có phần già hơn so với tôi, với lại phụ nữ sinh 2 đứa con, ở nhà suốt như này cũng không có gì lạ. Nhưng mỗi bước đi của chị tôi đều cảm thấy nặng trĩu.