Em nằm xuống để chị Như làm sạch con chim, nhưng chị ấy có vẻ vẫn thèm thuồng. Thế là chị ấy nằm sát vào phía người em, liếm cái ti và xóc lọ. Chị ấy liếm và bú nhột lắm, chim thì cứ được xoa ở phần đầu chim nên càng nhột hơn.