Nửa đêm em vợ khát tình khoái lạc, Em thì vẫn nhìn tôi, nhưng từ sâu trong tôi nhận thấy, em không còn vui vẻ như xưa, không còn hay cười khi tôi nói, không còn hay pha trò mỗi khi tôi khơi gợi.
Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với em, mong sao có vấn đề gì em chia sẻ cùng, em thì luôn bảo không có gì, chỉ là việc ở công ty mới có nhiều cái lạ,phim sex 2023 em vẫn hay suy nghĩ thêm về công việc thôi.