Thực sự hơn 3 chục tuổi đầu, có gì chưa trải đâu, nhưng hôm nay tự dưng hồi hộp, lên không biết hát gì, không biết nên nói gì, ậm ừ một lúc, tôi chợt nghĩ ra bài hát ngày xưa bố hay mở đài FM, rồi, Chị Tôi của Trần Tiến.