Vũ Hoàng Huy cau mày: “Em dựa vào cái gì mà bảo là Hạ Linh câu dẫn anh chứ, anh là ai làm sao có thể qua lại với đứa con gái đáng tuổi con gái mình như thế chứ?? Em làm loạn như thế chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dự của anh, hạ thấp đẳng cấp của anh trong mắt nhân viên… anh và Hạ Linh đã làm việc với năm gần nửa năm rồi giữa bọn chỉ có quan hệ sếp và nhân viên, mối quan hệ vô cùng trong sạch ai cũng thấy mà”.