Thế rồi công việc cứ trôi theo thời gian, tôi vẫn hướng dẫn Hoa, và bàn giao công việc cho em ý.
Mấy ông phòng kinh doanh, marketing thì cứ nhòm ngó, lúc ăn trưa cứ hay lảng vảng trêu tôi, có ông còn làm hẳn chầu nhậu nhờ tôi kết nối.