Vũ Hoàng Huy phất tay: “Con về phòng nghỉ ngơi đi… không được nói cho người khác biết chuyện này… chú xin lỗi về những gì vừa xảy ra, con quên hết đi Hạ Linh cứ mặc kệ chú bị dục vọng đầy đọa”.