Tag: phá trinh

Chơi em gái mới lớn mặt ngây thơ

Tôi như còn khúc mắc trong lòng, chẳng biết vì sao không thể nói. Nói ra thì em có nhận không? Em sẽ tổn thương thêm, em và tôi sẽ đối diện như thế nào với nhau…