Hàng phi lao xào xạc buồn đến lạ, tiếng sóng lúc dồn lúc trải làm ánh mắt xa xăm nhìn theo dòng nước dần xa, như tương lai bất định vậy.
Tôi men dọc theo bờ cát, đến dựa vào một gốc phi lao, ánh nắng cứ chói chang xuyên qua tán lá. Mẹ, phi lao mà, lá nó cản được nắng đâu, như cuộc đời vậy, một tay đâu che nổi cả thân người.