Em được bú phần hòn trứng dái khá nhột nên em bắn luôn trên ngực chị Như và rời đi nhanh chóng, tại vì chả có hứng gì cả. Em ra ngoài và mặc cho hai người họ quan hệ với nhau.