Tôi bất giác đứng hình, mặc dù chìa tay ra bắt nhưng không hiểu cảm xúc của mình nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu trình bày. Rất may là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên phần thuyết trình dự án thuận lợi.