Khẽ cởi chiếc áo phông, rồi chiếc quần sọc ra, cả 2 cơ thể đã trần chuồng, tôi nhẹ nhàng chồm lên người em, thằng bé cũng đã giương cờ từ lúc nào. Tôi lại đặt lên môi em một nụ hôn, 2 cái phần cơ thể cũng tiếp xúc với nhau, mặc dù không nhìn xuống, nhưng mỗi lần quẹt qua quẹt lại trên bím của em thì em đều rướn người đón lấy. Bỗng em bảo.
Anh nhẹ thôi nhé, em mới lần đầu.